Kadra

mgr Komosińska Elżbieta – dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

mgr Baca Barbara – nauczyciel biologii i przyrody

mgr Błachut Anna – nauczyciel j. niemieckiego

mgr Elżbieciak Łukasz – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego

mgr Gąska Ewelina – nauczyciel geografii i edukacji wczesnoszkolnej

Golis Aleksandra – nauczyciel j. angielskiego

mgr Gielas Elżbieta – nauczyciel chemii i informatyki

mgr Jagielska Mirosława – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Kanik Alicja – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Pieczara Danuta – nauczyciel matematyki

mgr Pochopień Anna – nauczyciel matematyki i techniki

mgr Pochopień Dorota – nauczyciel j. polskiego, historii, muzyki, plastyki

mgr Ryszawy Sylwia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog

mgr Skowron Lidia – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

mgr Spyrka Edyta – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz fizyki

mgr Spyrka Wioletta – nauczyciel fizyki

mgr Widuch Celina – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Wiewióra – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Ks. mgr Zadora Józef – nauczyciel religii

 

Pracownicy obsługi:

Jolanta Micorek – sprzątaczka szkolna

Marceli Graca – palacz, konserwator