O placówce

Szkoła Podstawowa w Kurowie położona jest w Beskidzie Żywieckim. Obok szkoły przebiega droga powiatowa łącząca Suchą Beskidzką i Żywiec.
Odległość do Suchej Beskidzkiej wynosi około 14 km, a do Żywca około 28km. Uchwałą Rady Gminy Stryszawa szkoła została zlikwidowana z dn. 31.08.2010r.
Mieszkańcy wsi Kurów bardzo chcieli utrzymać w swojej miejscowości szkołę, która  istniała już 100 lat.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji środowiska lokalnego i ówczesnego księdza proboszcza Zbigniewa Ochały oraz przychylności władz SPSK od 01.09.2010r. w budynku rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kurowie. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą J. Emin. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, który wyraził pisemne poparcie w formie dekretu, dla dalszego funkcjonowania szkoły prowadzonej przez SPSK w Częstochowie.

Obszar przyszkolny obejmuje teren o wymiarach 60 m x 100 m. Obok szkoły znajduje się boisko trawiaste do gry w piłkę nożną o wymiarach 35 m x 50 m,
boisko asfaltowe do gier zespołowych o wymiarach 22 m x 11 m oraz plac zabaw dla dzieci. Teren szkoły i boiska jest ogrodzony.

W głównym budynku znajduje się 5 sal lekcyjnych, mini sala ćwiczeń, szatnia oraz łazienki.
W drugim budynku znajduje się oddział przedszkolny, kuchnia i pomieszczenia gospodarcze (kotłownia, skład opału ).

Szkoła oprócz obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oferuje zajęcia z rytmiki oraz koło j. angielskiego, koło matematyczne, koło ortograficzne.

Współpraca rodziców ze szkołą układa się prawidłowo. W opiniach rodziców placówka szkolna, do której uczęszczają ich dzieci, jest bezpieczna i przyjazna.
Panuje w niej właściwa atmosfera, która sprzyja prawidłowemu wychowaniu uczniów. Nie notuje się w szkole przejawów agresji, przemocy, kradzieży.
Wszyscy uczniowie stanowią harmonijną społeczność. Dzieci szanują się nawzajem, często pomagają sobie w rozwiązywaniu problemów.
Pozytywny stosunek rodziców do szkoły wielokrotnie przekłada się w ich zaangażowaniu w prace społeczne na rzecz obiektu.
Rodzice oraz starsze pokolenie tj. dziadkowie i babcie są stałymi gośćmi i uczestnikami większości imprez szkolnych.