Metody, formy pracy stosowane w Oddziale Przedszkolnym

Metody i formy pracy wykorzystywane w oddziaływaniach  wychowawczo- dydaktycznych podczas pracy z dziećmi , zapewniają im aktywny, atrakcyjny i twórczy sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Metody te oparte są na metodyce wychowania przedszkolnego. Do metod tych zaliczamy np. metody aktywne, praktyczne, programowe, eksponujące, słowne. W czasie zajęć bardzo często wykorzystywane są metody aktywne, które są atrakcyjne oraz wszechstronnie rozwijające dziecko.

Do metod tych możemy zaliczyć:
– Metodę Carla Orffa, Rudolfa Labana, Kniessów, Knillów, Klanzy,
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
– Metoda wg Batii Strauss itp.

Każda forma pracy pedagogicznej z dziećmi przebiega w postaci pracy:
– Indywidualnej: dziecko- działanie.
– Zespołowej: dziecko – dziecko lub zespół kilkuosobowy dzieci.
– Grupowej: grupy jednorodne- dzieci o podobnych osiągnięciach bądź zainteresowaniach, grupy o zróżnicowanym poziomie.