Sylwetka absolwenta Oddziału Przedszkolnego

Dziecko po ukończeniu Oddziału Przedszkolnego osiąga dojrzałość szkolną, czyli taki stopień rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, który umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych klasy pierwszej.

Absolwent ma:
– dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
– jest zainteresowany nauką,
– jest zainteresowany literaturą , sztuką,
– potrafi współdziałać w zespole, grupie,
– jest samodzielny i aktywny w podejmowaniu decyzji i działań,
– jest wrażliwy na piękno i estetykę,
– lubi działania twórcze,
– posiada bogate wiadomości na temat środowiska społeczno- przyrodniczego,
– akceptuje i stara się przestrzegać zdrowego stylu życia,
– cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
– czuje się Polakiem i Europejczykiem.