Współpraca z Rodzicami

Oddział Przedszkolny systematycznie współpracuje z Rodzicami, którzy mają możliwość obserwować swoje dzieci w działaniu oraz włączać się w różne aktywności. Rodzice współdecydują w sprawach Oddziału Przedszkolnego i wyrażają opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych imprez i uroczystości.   Placówka zapewnia częste kontakty Rodziców z nauczycielami, którzy troszczą się o płynny i rzeczowy przepływ informacji. Rodzice aktywnie uczestniczą w działaniach wychowawczo- edukacyjnych, by „ proces uczenia się i wychowania w domu i przedszkolu był jak najbardziej do siebie zbliżony” i zapewniał dziecku prawidłowy rozwój w zakresie poszczególnych sfer. Akceptacja, życzliwość i wsparcie ze strony Rodziców,  ułatwiają  podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz każdego przedszkolaka oraz środowiska społecznego.