Dla uczniów klasy 8

Terminy rekrutacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-2021-2022

Egzamin ósmoklasisty:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w 2021 roku

*Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r. – aktualizacja
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

*Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

*Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

*Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku 2020/2021

Rekrutacja do szkół średnich:

http://www.powiatsuski.pl/download/zalaczniki/wydzialy/we/oferta%20edukacyjna%202021%20-%202022.pdf


Jaką szkołę średnią wybrać:

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:
4-letnim liceum ogólnokształcące
5-letnie technikum
3-letnią szkołę branżową I stopnia

Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. Różnią się tym, że po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym sam zawodzie.

Również liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej.

Przypominamy: po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne. Dzięki technikum możesz zdobyć tytuł technika (po zdaniu odpowiednich egzaminów). Szkoła branżowa I stopnia umożliwi zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.