Organizacja oraz kadra pedagogiczna Oddziału Przedszkolnego w Kurowie

Oddział Przedszkolny w Kurowie posiada kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, nauczyciela języka angielskiego, katechetę, instruktora zajęć rytmiczno- tanecznych. Pedagodzy tworzą życzliwy i rzeczowy zespół, który  na bieżąco współpracuje z Rodzicami dzieci, aby osiągały one prawidłowy rozwój. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez procedury związane z ocenianiem.

W budynku Oddziału Przedszkolnego znajdują się: przestrzenne, jasne sale, korytarz, szatnia, toalety. Pomieszczenia wyposażone są w liczne pomoce do zajęć wychowawczo- dydaktycznych, korekcyjnych, logopedycznych, tablicę multimedialną, co pozwala na realizację różnych programów. Ciekawe kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki, gry, zachęcają do kreatywnej, swobodnej zabawy. Plac zabaw, liczny sprzęt sportowy, „ suchy basen z kulkami”, boisko sportowe wokół przedszkola sprzyjają zabawom i ćwiczeniom na świeżym powietrzu. Otoczenie przyrodnicze wpływa na możliwość prowadzenia bezpośrednich obserwacji przyrodniczych.3