Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu „Silni Sercem” – opiekun mgr Dorota Pochopień

 Głównym celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka.

W pracę koła zaangażowanych jest 12. uczniów z klasy VII i VIII. W swoich działaniach kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Niosą bezinteresowną pomoc służąc potrzebującym ludziom i zwierzętom. Ta aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i człowieczeństwa.

Działania wolontariatu w I semestrze roku szkolnego 2020/2021:

  1. Omówienie i ustalenie planu pracy SKW na rok szk.2020/2021. Planowanie całorocznej pracy. Omówienie celów i założeń.
  2. Wykonanie kart z życzeniami dla nauczycieli- emerytów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
  3. Pomoc bezdomnym zwierzętom w schronisku w Żywcu „FUTRZANY LOS”. Akcja „Pełna miska dla schroniska”.
  4. Zbiórka pieniążków na rozbudowę hospicjum dla dzieci w Zaleszanach. Uzbierano i [przekazano wpłatę 400 zł.
  5. Zbiórka materiałów higienicznych dla hospicjum św. Kamila w Bielsku B. Współpraca z PCK oraz p. Grzegorzem Krawczykiem – sołtysem wsi Lachowice.
  6. Zbiórka zakrętek plastikowych dla Madzi – chorej dziewczynki ze Skawicy.
  7. Dzień Wolontariusza.
  8. Sprzątanie opuszczonych grobów na cmentarzu w Kurowie.